Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư và mong muốn bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật dưới đây là những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng.

Với chính sách bảo mật, chúng tôi giải thích cách thu thập, sử dụng (theo các điều kiện nhất định) và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.


THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

 • Giao hàng theo địa chỉ mà quý khách đã cung cấp
 • Thông báo những thông tin mới nhất về những sản phẩm, lợi ích, ưu đãi mà khách hàng quan tâm.

Phạm vi thu thập và sử dụng thông tin: 

 • Họ và Tên
 • Địa chỉ giao hàng
 • Địa Chỉ Xuất Hoá Đơn
 • Địa chỉ Email
 • Số điện thoại di động​

Thời gian lưu trữ thông tin:

 • Thông tin của khách hàng sẽ được lưu và bảo quản chặt chẽ trên hệ thống cơ sở dữ liệu của chúng tôi, được mã hóa để bên ngoài không thể truy cập. Thông tin sẽ được điều chỉnh hoặc gỡ bỏ khi khách hàng yêu cầu

​Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu:

Khi cần thay đổi thông tin liên hệ, vui lòng liên hệ :

 • Hotline: 0888 111 839 để được hỗ trợ
 • Email: sales@pitayavn.com
 • Hoặc có thể gửi trực tiếp tại Form liên hệ trên website này.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin khách hàng: 

 • Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách cho bất kỳ ai ngoại trừ những đơn vị có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng,  có sự xin phép của chúng tôi và sự đồng thuận của quý khách hàng.

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

 • Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật;
 • Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật;
 • Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của những khách hàng khác.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

CÔNG TY TNHH TM – DV PITAYA VIỆT NAM
Địa chỉ: Xã Thanh Tuyền Huyện Dầu Tiếng Tỉnh Bình Dương
Hotline: 0888 111 839 – Email: sales@pitayavn.com

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng:

 • Vui lòng liên hệ tới địa chỉ trên để được giải quyết về các vấn đề khiếu nại

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân:

 • Bất cứ thông tin nào, chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng bằng mọi cách có thể. Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ bảo mật khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.